Manifestation pour la messe

Demonstratie voor de Mis

Affichez cette image pour témoigner de la douce joie de Noel.

Laat deze afbeelding zien om te getuigen van de zoete vreugde van Kerstmis.

Lettre ouverte - Alexander De Croo - Open brief

Liberté de culte – Vrijheid van godsdienst

Les mardis pour la messe

De dinsdagen voor de mis

Prier Marie devant nos cathédrales

Tot Maria bidden voor onze cathedralen

PETITIE : Laat opnieuw openbare Missen toe​