Brieven aan de bisschoppen

alvaro-serrano-hjwKMkehBco-unsplash

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.”  Mattheus (VII, 7)

Laten we onze bisschoppen schrijven!

Hier zijn enkele typische briefmodellen die voor u beschikbaar zijn. U kunt ze nemen zoals ze zijn of ze verfraaien, ze vervolgens afdrukken en naar uw bisschop sturen. Dit alles terwijl we het respect en de eerbied bewaren die een bisschop toekomt en hen verzekeren dat we hen dagelijks in onze gebeden houden!

We moedigen u sterk aan om hen te laten weten dat we moeten bidden in de aanwezigheid van het Heilig Sacrament, en niet alleen achter het scherm. Om ons gebed vurig te laten zijn en de overvloed van Gods gaven volledig te ontvangen, hebben we sacramentele gemeenschap nodig.

De mis moet voor IEDEREEN toegankelijk zijn!

Monseigneur,

We smeken u, maak de mis voor iedereen toegankelijk!

Net nu hebben we de sacramenten nodig om onze ziel en ons lichaam kracht te geven!

Iedereen die naar de mis wil gaan, moet naar de mis kunnen gaan, en 15 personen per kerk stemt niet overeen met het aantal katholieken in België!

Alstublieft, monseigneur, blijf niet doof voor oproepen en verhoor ze!

Eminentie,

De regel van 15 personen voor religieuze diensten ondermijnt de vrijheid van vereniging, wat een grondwettelijk recht is.

Deze regel is dan ook in strijd met de Belgische wet, en we hopen dat onze bisschoppen er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat de vrijheid van katholieken even eerlijk wordt gerespecteerd als die van andere burgers!

Eminentie,

We lijden onder de huidige situatie die ons verbiedt vrij naar de mis te gaan …

We lijden eronder dat onze priesters de sacramenten niet vrij kunnen verdelen!

Dit dagelijkse brood waar we elke dag om vragen in onze gebeden, wordt ons ten onrechte ontnomen!

Eminentie,

Hoe kunnen de bisschoppen zo doof blijven voor de roep van de Belgische katholieken die zonder mis blijven ? Waarom zwijgen de bisschoppen?

Franse bisschoppen werden wakker toen ze zagen dat de kerkbijdragen met 40% daalden in de eerste golf … waar wachten onze bisschoppen op om te reageren en hun kudde te steunen?…

Monseigneur,

De huidige sanitaire maatregelen die worden opgelegd aan gebedshuizen zijn oneerlijk gezien de omvang van de kerken in ons land.

Met 15 mensen lijken onze gebouwen leeg!

Een beperking die evenredig is aan de oppervlakte van gebouwen zou geschikter zijn.

We moeten bidden in de aanwezigheid van het Heilig Sacrament, en niet alleen achter het scherm, zodat ons gebed vurig is; we hebben sacramentele gemeenschap nodig om de kracht van God te kunnen ontvangen en om genade te vragen voor onszelf en voor anderen. Hiervoor moet de mis voor IEDEREEN toegankelijk zijn!…

Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Cardinal Jozef De Kesel
Wollemarkt 15
2800 Mechelen

Algemeen vicariaat van Waals-Brabant

Mgr Jean-Luc Hudsyn
Chaussée de Bruxelles 67
1300 Wavre

Vicariaat-generaal van Brussel

Mgr Jean Kockerols 

Rue de la Linière 14 Bte 18
1060 Bruxelles

Bisdom Namen

Monseigneur Pierre Warin
Rue de l’Evêché 1
5000 Namur

Bisdom Luik
Monseigneur Jean-Pierre Delville
Rue de l’Evêché 25
4000 Liège

Bisdom Doornik
Monseigneur Guy Harpigny
Place de l’Evêché 17
7500 Tournai

 

Bisdom Antwerpen
Monseigneur Johan Bonny
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen

Bisdom Brugge
Mgr Lode Aerts
Geeststraat 4
8000 Brugge

Bisdom Gent
Monseigneur Luc Van Looy
Bisdomplein 1
9000 Gent

Bisdom Hasselt
Monseigneur Patrick Hoogmartens
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt

– Vicariaat van Vlaams-Brabant en Mechelen: Mgr Koen Vanhoutte
Mgr Koen Vanhoutte
de Merodestraat 18
2800 Mechelen