De nederlandse t

De nederlandse tekst van de brief

Monseigneur,
De gelovigen beleven opnieuw de betreurenswaardige situatie van de voorbije lente: het verbod op de publieke eredienst, dat in juni als een van de laatste restricties werd opgeheven.
 
Als overtuigd en geëngaeerd katholiek, heb ik een diepe achting voor uw ambt en de verantwoordelijkheid, ontvangen van Christus, die ermee gepaard gaat. Als opvolgers van de Apostelen kunt u, zowel individueel in uw bisdom als collectief met de overige Belgische bisschoppen, actie ondernemen voor de vrijheid van de publieke eredienst in onze kerken in de huidige sanitaire toestand. Om die reden richt ik mij met eerbied tot u, Monseigneur, en verzoek ik u hiertoe stappen te ondernemen, van vitaal belang zowel voor het heil van de zielen en de samenleving als voor de geloofwaardigheid van de Kerk.
(Als u uw punt persoonlijk wilt maken, kunt u in uw eigen woorden een of meer van de onderstaande argumenten kiezen en uitwerken, waarbij u uiteraard het respect en de eerbied van een bisschop behoudt.)
– het essentiële karakter van het geloof moeten bevestigen.
– Diepe gehechtheid aan het beoefenen van geloof onder alle omstandigheden.
– Van de mis en de bijgewoonde sacramenten komt alle genade en alle kracht.
– Absoluut recht van de kinderen van God om van hun herders het “Brood des Levens” te ontvangen.
– Absoluut recht van God om in het openbaar te worden geprezen voor het volk van God in kerken die zijn gebouwd voor aanbidding
– Schandaal over het geleden onrecht en de stilte van de Kerk in België.
– Kerstmis zoals Pasen: verstoken van een plechtige viering?
– Geconfronteerd met het huidige risico van vervolging (aanvallen in kerken) en de noodzaak voor christenen om “bij elkaar te blijven”
– Omkering van waarden: geautoriseerde diervoederwinkels / collectieve aanbidding is verboden.
Monseigneur, ik verzoek u met aandrang zich niet te laten ontmoedigen in gelatenheid: wij hebben u nodig. Uw engagement voor deze vrijheid zal België de goddelijke bijstand verdienen, die onmisbaar is voor de zieken en hen die hen verzorgen, voor de armen en voor hen die het moeilijk hebben in deze rampzalige situatie.
In deze dagen van beproeving, smeek ik Christus en Zijn Moeder u, Monseigneur, bij te staan met alle nodige geloof en moed. Met hoogachting, een gelovige van de Kerk in uw bisdom.
Handtekening

– Aartsbisdom Mechelen-Brussel: Kardinaal Jozef De Kesel
E-mail: archeveche@catho.be

– Secretariaat van de bisschoppenconferentie: Mgr Herman Cosijns
E-mail: ce.belgica@interdio.be

– Bisdom Luik: Mgr Jean-Pierre Delville
E-mail: secretariat.mgrdelville@evechedeliege.be

– Bisdom Namen: Mgr Pierre Warin
E-mail: secretariat.eveche.namur@skynet.be

– Bisdom Doornik: Mgr Guy Harpigny
E-mail: secretariat@evechetournai.be

– Bisdom Antwerpen: Mgr Johan Bonny
E-mail: secretariaat@bisdomantwerpen.be

– Bisdom Brugge: Mgr Lode Aerts
E-mail: lode.aerts@kerknet.be

– Bisdom Gent: Mgr Lode van Hecke
E-mail: ludo.collin@kerknet.be

– Bisdom Hasselt: Mgr Patrick Hoogmartens
E-mail: info@bisdomhasselt.be

– Algemeen vicariaat van Waals-Brabant: Mgr Jean-Luc Hudsyn
jlhudsyn@catho.be

– Vicariaat-generaal van Brussel: Mgr Jean Kockerols
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

– Vicariaat van Vlaams-Brabant en Mechelen: Mgr Koen Vanhoutte
vicariaat@vlbm.be