Témoigner de la douce joie de Noel

Wees getuige van de zoete vreugde van Kerstmis

Le temps de Noel dure du 1er dimanche de l’Avent à la Chandeleur.  Noel est donc une saison.

Cette année la crise pandémique nous empêche d’être apôtres et de partager la joie et l’Espérance de Noel à ceux qui nous entourent par nos habituelles cérémonies, chorales et concerts de Noel et événements divers. C’est pourquoi nous vous proposons d’afficher cette image à vos fenêtres. Ce sera cette année notre petit apostolat de Noel. 

Téléchargez l’image et affichez-là pour annoncer à tous ceux qui passeront devant nos maisons chrétiennes que Dieu a voulu venir chez nous!

De kersttijd duurt van de eerste zondag van de advent tot Maria-Lichtmis. Kerstmis is dus een seizoen.

Dit jaar weerhoudt de pandemiecrisis ons ervan apostelen te zijn en de vreugde en de hoop op Kerstmis te delen met degenen om ons heen door middel van onze gebruikelijke kerstceremonies, koren en concerten en diverse evenementen. Daarom raden we u aan deze afbeelding op uw vensters weer te geven. Dit jaar wordt ons kleine kerstapostolaat.

Download de afbeelding en laat hem zien om aan iedereen die langs onze christelijke huizen loopt aan te kondigen dat God naar ons wilde komen!