Steun de actie voor de vrijheid van eredienst

Geachte heer, mevrouw,

Sinds een paar weken en tot ten vroegste 15 januari zijn eucharistievieringen, doopsels, de biecht, huwelijken en begrafenissen met meer dan een handvol mensen opnieuw verboden. Ondertussen zijn allerlei winkels gewoon open, mag men een museum bezoeken of zelfs naar het zwembad gaan. Op 25 december zal de Kerstmis in onze kerken gewoonweg verboden zijn, maar we worden wel aangemoedigd om te gaan winkelen voor allerlei kerstcadeaus. Ook de mis voor Driekoningen zal niet kunnen plaatsvinden.

Deze terugkomende betuttelende maatregelen zijn onrechtvaardig en disproportioneel. Des te meer omdat de katholieken bewezen hebben dat het perfect mogelijk is om op een veilige manier publieke eucharistievieringen te organiseren, zonder dat mensen daardoor besmet raken.

 In mei hebben we met uw steun en die van honderden andere mensen, een procedure opgestart voor de Raad van State. We vinden het onaanvaardbaar dat men burgerlijke vrijheden met zo weinig respect behandelt, en voelen ons als katholieken volledig genegeerd. Hoewel ons verzoekschrift werd verworpen, hebben de advocaten van de regering tijdens de hoorzitting moeten beloven dat de erediensten spoedig hersteld gingen worden, hetgeen een paar dagen later ook daadwerkelijk gedaan werd.

Sinds de nieuwe aankondigingen van verstrengde maatregelen op 26 november hebben onze advocaten  letterlijk dag en nacht gewerkt om over een paar dagen een zeer beargumenteerd verzoekschrift in te dienen. We hebben besloten om niet één, maar meerdere acties te voeren, deze keer voor een burgerlijke rechtbank. In het document gehecht als bijlage aan dit schrijven, leest u alle details over deze acties. Opnieuw hebben wij uw steun nodig om deze actie te voeren. Zonder hulp zullen we snel zonder middelen komen te zitten en de kans verliezen om ons recht om de sacramenten te beleven, te verdedigen! Wij zijn dan ook op zoek naar circa 140 mensen die 50 euro zouden willen schenken. Uiteraard is elk ander bedrag, van welke grootte dan ook, meer dan welkom. Tijdens de vorige actie hebben we net iets meer dan het benodigde bedrag opgehaald. Het overschot (circa 200€) wordt uiteraard opnieuw geïnvesteerd in deze nieuwe inspanning.

U kunt op verschillende wijzen een bijdrage leveren:

 • door een storting te doen op BE93 0837 8173 9167  op naam van Katholieke Jongeren België FV,
 • door deze mail door te sturen naar vrienden/familie die mogelijk zouden willen bijdragen.
 •  Of als u aan deze actie wenst mee te doen, het document in bijlage te lezen en contact met ons op te nemen.

We rekenen natuurlijk ook van harte op uw steun door het gebed!

Een eventueel overschot aan geldelijke middelen zal  pro ratio terug gestort worden aan de gever, of wanneer dit niet mogelijk blijkt, aan een vereniging met gelijkaardige doeleinden geschonken worden. 

Mocht u ons willen helpen met een groter bedrag, of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via constitution.art19.grondwet@gmail.com

Wij danken u voor uw hulp. 

Met vriendelijke groeten,

Wouter J. Suenens (NL) –  Joseph Junker (FR)

PS : Deze actie heeft als doel de openbare mis te hervatten op vraag van priesters en leken. Er is, zover bekend, minstens één andere actie die gevoerd wordt. Deze wordt gedragen door een aantal katholieken uit Brussel die een beroep gaan indienen gebaseerd op een andere juridische strategie en op het respect voor de individuele vrijheid. De twee acties zijn van elkaar gescheiden, maar complementair. We zijn in contact met elkaar en werken samen.

 

Hoe werkt het?

Concreet zullen een priester die verantwoordelijk is voor een parochie, een kerkfabriek en parochianen de regering voor de rechtbank stellen met een kortgeding, omdat het hun verboden wordt om de mis en de kerstvieringen te organiseren. Deze gelovigen lijden als gevolg hiervan onder subjectieve schade, terwijl de vrijheid van godsdienst door de grondwet beschermd is.

Aantonen dat de persoon die het kortgeding indient gebukt gaat onder subjectieve schade, is de kern van deze actie. Het is dus van belang dat de verantwoordelijke(n) van de parochie (priester, voorzitter van kerkfabriek, en liefst beiden) aan de actie deelnemen. Zij zijn effectief verantwoordelijk voor het uitvoeren van de organisatie van de godsdienstbeleving de parochie. Dit maakt dat de negatieve gevolgen een stuk makkelijker aantoonbaar zijn dan voor een alleenstaande gelovige, die niet in staat is om op zijn eentje een mis te organiseren.

Kan de zaak nog voor Kerstmis voorkomen?

Vandaag (5 december) luidt het antwoord: waarschijnlijk, maar niet zeker. Het gangbare tijdsbestek voor een procedure is gelijk met de tijdspanne tot Kerstmis, maar het kan langer duren. Een zaak die volgende week (van 7 december) ingediend wordt kan uitmonden in een toelating voor de mis van Kerstmis in uw parochie.

Wat zal het resultaat zijn van een overwinning in de burgerlijke rechtbank?

Deze actie heeft een slaagkans die vele malen groter is dan een zaak bij de Raad van State. Als de zaak succesvol afgehandeld wordt, zal het niet uitmonden in een automatische afgelasting van de beperkingen, maar het zal als gevolg hebben dat de mis toegelaten wordt in de parochie die zijn rechtsproces wint.

Feitelijk zal ze waarschijnlijk tot een zelfde resultaat leiden. Als een parochie wint, zullen anderen een grote kans hebben om hetzelfde te bereiken. Vervolgens zal het een kwestie zijn van vermenigvuldiging van de juridische stappen totdat de regering zwicht. Sterker nog, als u een mis organiseert zonder toelating en een boete krijgt, zou u zich tot de politierechtbank kunnen wenden en de burgerlijke uitspraak voorleggen die bewijst dat de grondwet aan uw kant staat. U zult dan zonder twijfel vrijgesproken worden.

Tenslotte zal een uitspraak een paar dagen voor Kerstmis, die bewijst dat de grondwet overtreden is, een mediageniek onderwerk zijn die maximale aandacht zou kunnen trekken. Dit kan de druk op de ministerraad opvoeren. De bisschoppen kunnen als gevolg een stuk makkelijker onderhandelen voor het heropvatten van de godsdienstbeleving.

Ik wil er met jullie voor gaan ! Wat moet ik doen?

Voordat u ons contacteert dient u zich te verzekeren dat:

 • U de steun geniet van op zijn minst één parochiaan (veel meer hoef je niet te zijn), uw parochiepriester en van de kerkfabriek (u kunt zelf een van deze mensen zijn)
 • Bereid bent de nodige kosten te dragen (of te vinden) om een beroep te financieren
  • Wij zullen de basis van het beroep tot uw beschikking stellen. Onze advocaat zal dit vervolgens aanpassen voor uw parochie. U dient vervolgens de gerechtskosten en de kosten voor het schrijven van de conclusie te dragen. We schatten de kost voor ieder extra beroep in op 1000€.
  • Vanaf het moment dat wij de financiering gevonden hebben voor het indienen van het eerste beroep, zullen we donateurs zoeken om de volgende financieel te dragen, waarvan wellicht uw beroep! We kunnen ons momenteel echter niet engageren om de middelen voor iedereen te vinden.
 • U bereid bent wat tijd in deze zaak te steken

Als u er in slaagt om positief te antwoorden op de drie voorwaarden, kunt u ons contacteren via een e-mail aan constitution.art19.grondwet@gmail.com. We hebben hierbij op zijn minst de volgende elementen nodig:

 • De naam van uw parochie en de gemeente waar ze zich bevindt
 • De namen van de personen die deelnemen aan het beroep, hun adres, geboortedatum, nationaal registratienummer en profiel (priester, voorzitter kerkfabriek, parochiaan)
 • Het contactpersoon, die we kunnen bellen (één persoon per beroep aub)

Eens dat we uw aanvraag ontvangen hebben, zullen we u contacteren (ofwel zal onze advocaat dit doen).

Wij zijn studenten of professionals met kinderen. Bij voorbaat dank voor uw geduld als we geen gepersonaliseerde opvolging kunnen doen, of u niet terstond te woord kunnen staan.

Waarom niet opnieuw een beroep bij de Raad van State ?

Om een snelle uitspraak van de Raad van State te krijgen, dient men een “uiterst dringende noodzakelijkheid” voor te leggen, dat wil zeggen een onmiddelijke schade die moeilijk te herstellen is wanneer het zich voordoet. Bij onze vorige aanvraag kregen we gelijk van de auditeur op de grond van de zaak, maar werd het beroep alsnog verworpen omdat de Raad het niet “dringend” genoeg achtte.

De Raad van State is een procedureel orgaan en in het algemeen is “uiterst dringende noodzakelijkheid” zeer moeilijk te bereiken. Men had kunnen hopen dat het anders zou zijn voor Covid-gerelateerde onderwerpen, maar de jurisprudentie van de afgelopen maanden laat het tegenovergestelde zien: de raad heeft in totaal zo’n dertig moties verworpen. Zelfs voor verzoeken waar de auditeur had geoordeeld dat de grondwet was geschonden, volgde de raad de auditeur niet en besloot hij de aanklagers met lege handen terug te sturen.

We hebben daarom besloten de tijd en het geld die gelovigen ons toevertrouwen niet te verspillen aan een nieuwe procedure die duidelijk tot mislukken gedoemd is. We kiezen een andere weg die een grotere kans van slagen biedt.

Bent u in contact met de bisschoppen van België?

Dit beroep is een initiatief van leken. Net als bij de eerste oproep aan de Raad van State zijn de bisschoppen op de hoogte gebracht van onze stappen. Ze hebben niet de wens geuit om zich hierbij  aan te sluiten. Ze hebben zich er ook niet tegen verzet.

Minstens één bisschop (Mgr Delville) heeft het oproep getekend om de missen te hervatten (https://www.pourlamesse-voordemis.be/ ).